Jyderup Højskole Lukker

English below

Efter adskillige år med vanskelig økonomi og ophobede gældsposter må højskolens bestyrelse erkende, at det ikke længere er muligt at drive skolen videre med de forpligtelser, der ligger. Højskolen har i kraft af sin markante profil og attraktive lærerkræfter de seneste år haft et pænt elevtal og synliggjort sig som en lokal kulturaktør med en bred vifte af samarbejdspartnere. Det er derfor med stor ærgrelse, at skolens bestyrelse må konstatere, at driften ikke hænger sammen. Det skyldes især den gældsbyrde, der er oparbejdet i årene frem til udgangen af 2020; øgede energipriser det seneste halve år, samt efterdønningerne af Covid19, hvilket nu har medført, at vi desværre har måttet meddele vores elever og ansatte, at Jyderup Højskole lukker. ”Vi har til det sidste arbejdet intenst for at få det til at hænge sammen, men uden at lykkes. Det er derfor en meget trist dag for både bagland, bestyrelse og medarbejdere, og skolens bestyrelse og forstander Gert Møller Jensen er lige nu optagede af, at de nuværende elever kommer videre til andre højskoler, så vidt det overhovedet er muligt.”, udtaler skolens bestyrelsesleder, Lena Brostrøm.

Bestyrelsen har anmodet advokat Jens Brusgaard om at tage hånd om den videre proces.

Kontaktoplysninger til advokat Jens Brusgaard:

Mail: jbr@trolle-law.dk

Telefon: +45 70 15 15 32

Mobilnr. +45 22 62 03 44


Jyderup Folk High School closes

After several years of difficult finances and accumulated debt items, the college’s board must acknowledge that it is no longer possible to run the school with the obligations that lie ahead. Due to its distinctive profile and attractive teaching staff, the folk high school has in recent years had a nice number of students and made itself visible as a local cultural actor with a wide range of partners. It is therefore with great annoyance that the school board has to state that the operation is not connected. This is mainly due to the debt burden accumulated in the years up to the end of 2020; increased energy prices over the past six months, as well as the aftermath of Covid19, which has now meant that we have unfortunately had to inform our students and staff that Jyderup Højskole is closing. “Until recently, we have worked intensely to make it stick together, but without success. It is therefore a very sad day for both the hinterland, the board and staff, and the school’s board and principal Gert Møller Jensen are right now preoccupied with the current students moving on to other folk high schools, as far as possible at all. ”, Says the school Chairman of the Board, Lena Brostrøm.

The Board of Directors has asked lawyer Jens Brusgaard to take care of the further process.

Contact information for lawyer Jens Brusgaard:
Mail: jbr@trolle-law.dk
Phone: +45 70 15 15 32
Mobile number. +45 22 62 03 44


Niels Hausgaard koncert gennemføres

Niels Hausgaard koncert den 14. April 2022 kl. 19.30 i Skarridsøsalen gennemføres;

Da Niels blev orienteret om skolens situation, bad han os hilse og sige: ’Selvfølgelig kommer jeg og spiller. Jeg har altid været glad for at spille i Jyderup og det skal ikke slutte på den måde….’

Da vi ikke har køkken længere eller mulighed for at refundere til de der har købt madbilletter, kan vi desværre ikke servere den forudbestilte mad, men vil servere et glas vin, øl eller vand mod forevisning af madbillet.

Dørene åbnes kl 18.30 for unummererede pladser. Alle billetter er solgt og det er ikke muligt at refundere sin koncertbillet.